Reklamacja w Plusie - jak złożyć i co zyskać? Poradnik 2023

 Reklamacja w Plusie - jak złożyć i co zyskać? Poradnik 2023
Autor Amalia Zakrzewska
Amalia Zakrzewska14.09.2023 | 6 min.

Korzystając z usług telekomunikacyjnych operatora Plus, może się zdarzyć sytuacja, że otrzymamy rachunek z nieuzasadnionymi opłatami lub doświadczymy problemów technicznych. W takich przypadkach przysługuje nam prawo do złożenia reklamacji, aby odzyskać pieniądze lub doprowadzić do naprawy usterek. Jak prawidłowo złożyć reklamację w Plusie i uzyskać pozytywne rozpatrzenie sprawy? Przedstawiamy krok po kroku poradnik reklamacji w Plusie.

Jak złożyć reklamację w Plusie krok po kroku?

Aby złożyć reklamację w Plusie, należy przejść przez następujące kroki:

 1. Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące reklamowanej usługi - umowa, faktury, zgłoszenia awarii itp.
 2. Opisz dokładnie, na czym polega problem będący podstawą reklamacji - wskaż konkretne kwoty, daty, numery telefonów lub inne istotne dane.
 3. Wybierz formę złożenia reklamacji - możesz to zrobić na piśmie, telefonicznie, e-mailem, osobiście w salonie Plusa lub wysyłając formularz na stronie www.
 4. Podaj w reklamacji swoje dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz klienta (jeśli składasz w cudzym imieniu).
 5. Wyślij reklamację do Plusa i zachowaj potwierdzenie jej złożenia.
 6. Zażądaj konkretnego zadośćuczynienia, np. zwrotu pieniędzy, obniżenia rachunku, naprawy usterki.
 7. Podaj preferowaną formę kontaktu do korespondencji w sprawie reklamacji.
 8. Zapisz lub wydrukuj potwierdzenie złożenia reklamacji otrzymane od Plusa.

Stosując się do tych kroków zmaksymalizujesz swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez operatora.

Ile czasu zajmuje rozpatrzenie reklamacji w Plusie?

Zgodnie z prawem, Plus ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od jej złożenia. Operator musi w tym czasie zweryfikować reklamację, sprawdzić jej zasadność na podstawie danych klienta i własnych zapisów oraz udzielić odpowiedzi zawierającej stanowisko w sprawie.

W praktyce rozpatrywanie reklamacji trwa zwykle od 2 do 4 tygodni. Im szybciej dostarczysz wszystkie wymagane informacje i dokumenty, tym sprawniej Plus może zająć się Twoją reklamacją i tym szybciej możesz otrzymać odpowiedź.

Jakie dokumenty potrzebne są do reklamacji w Plusie?

Plus wymaga dostarczenia kopii konkretnych dokumentów, aby móc zweryfikować reklamację i podjąć decyzję. Do najważniejszych należą:

 • Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
 • Faktury za okres, którego dotyczy reklamacja.
 • Potwierdzenia płatności za faktury objęte reklamacją.
 • Dokumentacja awarii, jeśli reklamacja dotyczy usterek technicznych.
 • Korespondencja z obsługą klienta w sprawie, której dotyczy reklamacja.
 • Zgłoszenie usterek, jeśli reklamacja dotyczy awarii lub braku działania usług.

Im więcej stosownych dokumentów dostarczysz, tym mocniej umocujesz swoją sprawę przed operatorem.

Jak sprawdzić status reklamacji złożonej w Plusie?

 Reklamacja w Plusie - jak złożyć i co zyskać? Poradnik 2023

Plus powinien na bieżąco informować Cię o aktualnym statusie Twojej reklamacji. Możesz sprawdzić na jakim etapie jest rozpatrywanie reklamacji dzwoniąc pod numer Działu Reklamacji Plusa lub logując się na swoje konto abonenckie na stronie www. Można tam znaleźć informacje o złożonych reklamacjach i ich przebiegu.

Kiedy reklamacja w Plusie przyniesie pożądany efekt?

Reklamacja ma największe szanse powodzenia, gdy:

 • Zostanie złożona niezwłocznie po pojawieniu się problemu.
 • Zawiera szczegółowy opis przyczyn reklamacji.
 • Obejmuje wszystkie wymagane załączniki i dokumenty.
 • Jest zgodna z warunkami umowy i regulaminu usług telekomunikacyjnych.
 • Dotyczy ewidentnych i udowodnionych uchybień ze strony operatora.

Im lepiej przygotowana i udokumentowana jest reklamacja, tym większe prawdopodobieństwo jej pozytywnego rozpatrzenia przez Plusa.

Jakie kwoty można odzyskać składając reklamację w Plusie?

W ramach reklamacji można odzyskać od Plusa:

 • Kwoty nienależnie naliczonych opłat uwidocznione na rachunkach.
 • Odszkodowania za niedotrzymanie zapisów umowy lub regulaminu.
 • Zwrot kosztów usuwania usterek wynikłych z winy operatora.
 • Rekompensatę za brak dostępu do usług telekomunikacyjnych z przyczyn leżących po stronie Plusa.

Wysokość zwrotów i odszkodowań zależy od rodzaju i okoliczności reklamacji. Nie ma jednak ograniczeń co do kwoty, którą można odzyskać od operatora w ramach udanej reklamacji.

Gdzie złożyć reklamację na usługi Plusa - online czy w salonie?

Reklamację do Plusa można złożyć:

 • Przez formularz na stronie www.plus.pl.
 • Wysyłając e-mail na adres określony w umowie.
 • Listownie na adres: Polkomtel sp. z o.o. - Reklamacje, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.
 • Telefonicznie dzwoniąc pod numer Działu Reklamacji Plusa.
 • Osobiście w salonie Plusa - ustnie lub składając reklamację na piśmie.

Najwygodniej złożyć reklamację online, ponieważ od razu otrzymujemy potwierdzenie jej zarejestrowania. Jednak każda z tych metod jest właściwa, aby rozpocząć procedurę reklamacyjną wobec Plusa.

Jak dochodzić swoich praw przy negatywnej odpowiedzi Plusa na reklamację?

Jeśli Plus negatywnie rozpatrzy Twoją reklamację, możesz:

 • Złożyć odwołanie od decyzji - wówczas reklamacja zostanie ponownie rozpatrzona przez operatora.
 • Skierować sprawę do mediacji prowadzonej przez Prezesa UKE.
 • W ostateczności skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny.

Nie oznacza to jednak, że od razu musisz kierować sprawę na drogę sądową. Najpierw warto spróbować mediacji przed Prezesem UKE, która jest bezpłatna i zwykle skuteczniejsza niż postępowanie sądowe.

Podsumowując, skutecznie złożona reklamacja z podaniem konkretnych żądań oraz udokumentowaniem roszczeń znacząco zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy i odzyskanie pieniędzy lub rekompensaty od Plusa. Warto znać procedurę reklamacyjną i swoje prawa, aby z nich korzystać w przypadku niezadowalającej usługi ze strony tego operatora.

Podsumowanie

Reklamacja to skuteczne narzędzie do rozwiązywania problemów i dochodzenia swoich praw w przypadku zastrzeżeń do usług telekomunikacyjnych Plusa. Krok po kroku przedstawiliśmy jak profesjonalnie przygotować reklamację, aby zmaksymalizować szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy i uzyskanie zwrotu pieniędzy lub rekompensaty od operatora. Pamiętaj, aby zbierać wszelkie dowody uzasadniające Twoje roszczenia i nie daj się zbyć ogólnikowymi wyjaśnieniami ze strony obsługi klienta. Przestrzegając naszych wskazówek, możesz skutecznie dochodzić swoich praw jako klienta Plusa.

Najczęstsze pytania dotyczące reklamacji w Plusie

Jaki jest adres, na który należy wysłać reklamację do Plusa?

Reklamację w formie pisma należy wysłać na adres: Polkomtel sp. z o.o. - Reklamacje, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

Czy mogę złożyć reklamację do Plusa przez telefon?

Tak, reklamację można zgłosić telefonicznie dzwoniąc pod numer Działu Reklamacji podany na fakturze lub stronie internetowej Plusa.

Czy muszę posiadać dowód nadania przesyłki, żeby złożyć reklamację?

Tak, warto posiadać potwierdzenie nadania, aby mieć dowód wysłania pisma reklamacyjnego do Plusa w terminie.

Gdzie mogę sprawdzić status złożonej już reklamacji?

Status reklamacji można sprawdzić logując się do konta abonenckiego na stronie www.plus.pl lub dzwoniąc do Działu Reklamacji.

Ile mam czasu na złożenie reklamacji w Plusie?

Reklamację należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty wystąpienia problemu. Im szybciej złożysz reklamację, tym lepiej.

5 Podobnych Artykułów

 1. Najciekawsze Książki o LGBTQ+: Wybór dla wszystkich, którzy cenią wartości różnorodności
 2. Isabel Allende - mistrzyni literatury latynoamerykańskiej
 3. Nora Roberts najnowsze książki 2023 - lista bestsellerów autorki
 4. Jaki czytnik ebook wybrać w 2023? Poradnik dla początkujących
 5. Dan Brown - nowa książka z Robertem Langdonem: jakiezagadki przedstawia?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Amalia Zakrzewska
Amalia Zakrzewska

Jestem Amalia, a literatura to moja wielka miłość od dzieciństwa. Tutaj znajdziecie recenzje, rekomendacje oraz głębsze analizy książek, które mnie poruszyły i zainspirowały. Przeszukuję różnorodne gatunki literackie, od powieści kryminalnych po literaturę fantastyczną, i staram się dostarczyć Wam różnorodnych lektur. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły